(Junior) Customer Success Manager at Invesdor Group in Amsterdam

Permanent employee, Full-time · Invesdor Benelux

Read job description in:
We are looking for you
We are not just another European investment platform. We are the future of sustainable investment. By combining the strengths of the Benelux, the Nordics and the Dach region, we are the only truly pan-European impact investment platform. We fund the future! By helping sustainable companies and projects: make their dreams come true. And that's where we need you!
You will be responsible for
As a (Junior) Customer Success Manager, you will be the rock for our companies and investors. What will you do? Well, this:
 • You are the mastermind behind our crowdfunding campaigns. From the first sketches to the final touches.
 • You communicate like a pro with our investors and companies. Everyone knows exactly what's going on thanks to you.
 • Social media strategies and newsletters? You make them so engaging that people can't wait to read what follows.
 • You will analyse our campaigns and come up with reports and improvements that ensure we keep getting better.
 • You support our investors every day, by phone and email, and make sure they are happy with your support.
 • You like to bite into a numerical job and make sure you are as responsible with our investors' money as you are with your own.
 • You will work with our international team to take the customer experience to the next level.
What we offer
 • An adventurous job in an international environment where no day is the same.
 • A working environment where your ideas but also responsibility for execution and implementation really count, with short lines of communication and quick decisions.
 • An inspiring workplace at the SDG House in Amsterdam, surrounded by a team that lives for impact.
 • A few days at the office working in the beautiful SDG House in Amsterdam and also the space to work from home. We believe in the power of collaboration, learning and innovation but also flexibility back and forth.
 • Market-based terms of employment.
To be successful in this role you will need
Are you the perfect addition to our team?
 • You are committed to optimal customer satisfaction and always look for the most creative solutions. You have a love for writing texts that touch people and communicating comes naturally to you.
 • Translation experience? Bring it on! Speaking and writing Dutch and English? Piece of cake.
 • You are an organisational talent who is always approachable and keeps an overview, no matter how busy things are.
 • Accuracy and attention to detail are your second nature.
 • You find collaboration a crucial part of success and enjoyment in your work
 • 1-3 years' work experience in a client environment and a marketing/communications background is an advantage.
 • Completed HBO education for example marketing and/or communication, but other education can also be a perfect match.

​Are you ready to take on the challenge?
If you see yourself in this role and want to join us in innovating the investment world, please send your application (cover letter, CV, references, salary expectations and possible start date) to jobs@invesdor.nl.
We can't wait to meet you and together make a sustainable future truly possible!
About us
The Invesdor Group is an European investment platform. It offers a broad selection of investment services for private investors and digital financing services for companies on a equity and dept side. The placements can occur either as public offerings or as private placements. The group is active in core markets Germany, Austria, the Netherlands and Finland using the European Crowdfunding Service Provider license. 
Wir suchen Dich
​Wij zijn niet zomaar een Europees investeringsplatform. Wij zijn de toekomst van duurzaam investeren. Door de krachten van de Benelux, de Nordics en de Dach regio te bundelen, zijn we het enige echte pan-Europees impact investment platform. We financieren de toekomst! Door het helpen van duurzame bedrijven en projecten: hun dromen waar te maken. En daar hebben we jou bij nodig!
Deine Aufgaben
Als (Junior) Customer Success Manager ben je de rots in de branding voor onze bedrijven en investeerders. Wat ga je doen? Nou, dit:
 • Jij bent de mastermind achter onze crowdfundingcampagnes. Van de eerste schetsen tot de laatste puntjes op de i.
 • Je communiceert als een pro met onze investeerders en bedrijven. Iedereen weet precies wat er speelt dankzij jou.
 • Social media-strategieën en nieuwsbrieven? Jij maakt ze zo boeiend dat mensen niet kunnen wachten om te lezen wat er volgt.
 • Je analyseert onze campagnes en komt met rapporten en verbeteringen die ervoor zorgen dat we telkens beter worden.
 • Je ondersteunt onze investeerders iedere dag, telefonisch en per email, en zorgt ervoor dat zij blij worden van jouw support.
 • Je bijt je graag vast in een cijfermatige klus en zorgt ervoor dat je net zo verantwoordelijk met het geld van onze investeerders omgaat als met je eigen geld.
 • Je werkt samen met ons internationale team om de klantbeleving naar een hoger niveau te tillen.
Das bieten wir Dir
 • Een avontuurlijke baan in een internationale omgeving waar geen dag hetzelfde is.
 • Een werkomgeving waarin jouw ideeën maar ook verantwoordelijkheid voor de uitvoering en implementatie echt tellen, met korte lijnen en snelle beslissingen.
 • Een inspirerende werkplek in het SDG-house in Amsterdam, omringd door een team dat leeft voor impact.
 • Een paar dagen op kantoor werken in het mooie SDG-house in Amsterdam en ook de ruimte om thuis te werken. Wij geloven in de kracht van samenwerken, leren en innoveren maar ook in flexibiliteit over en weer.
 • Marktconforme arbeidsvoorwaarden.
Damit überzeugst Du uns
​Ben jij de perfecte aanvulling op ons team?
 • Je zet je in voor optimale klanttevredenheid en zoekt altijd naar de meest creatieve oplossingen. Je hebt een liefde voor het schrijven van teksten die mensen raken en communiceren gaat je natuurlijk af.
 • Vertalingservaring? Breng het maar mee! Nederlands en Engels spreken en schrijven? Appeltje-eitje.
 • Je bent een organisatorisch talent dat altijd aanspreekbaar is en het overzicht bewaart, hoe druk het ook is.
 • Nauwkeurigheid en aandacht voor detail zijn jouw tweede natuur.
 • Samenwerken vind je een cruciaal onderdeel van het succes en het plezier in je werk
 • 1-3 jaar werkervaring in een klantomgeving en een marketing/communicatie achtergrond is een voordeel.
 • Afgeronde HBO opleiding bijvoorbeeld marketing en/of communicatie, maar ook andere opleiding kunnen een perfecte match zijn.

Ben jij klaar om de uitdaging aan te gaan?
Als je jezelf ziet in deze rol en samen met ons de investeringswereld wilt vernieuwen, stuur dan je sollicitatie (motivatiebrief, CV, referenties, salarisverwachtingen en mogelijke startdatum) naar jobs@invesdor.nl.
Wij kunnen niet wachten om je te ontmoeten en samen een duurzame toekomst écht mogelijk te maken!
Over ons
The Invesdor Group is an European investment platform. It offers a broad selection of investment services for private investors and digital financing services for companies on a equity and dept side. The placements can occur either as public offerings or as private placements. The group is active in core markets Germany, Austria, the Netherlands and Finland using the European Crowdfunding Service Provider license. 
Your application
Thank you for considering a career at Invesdor. Please fill out the following form. In case you are experiencing problems with the document upload, mail your documents to job@invesdor.de.
Uploading document. Please wait.
Please add all mandatory information with a * to send your application.